תשתיות

עבודות עבור רשויות מקומיות, חברות כלכליות ואיגודי ערים
עבודות תשתית של כל המשק התת- קרקעי לרבות מכוני טיהור, תחנות שאיבה, בין היתר עבור עיריית תל אביב-יפו, עיריית נתניה, עיריית ראשון לציון, עיריית באר שבע, עיריית הוד השרון ועוד.
פרויקט הביוב הארצי
עבודות גדולות במסגרת פרויקט הביוב הארצי בכל חלקי הארץ.
תחנות שאיבה ומכוני טיהור
הקמת תחנות שאיבה ברמלה, לוד ונס ציונה. הקמת מכוני טיהור בחדרה ובצפת.
שדה התעופה נבטים
ביצוע של כל המשק התת קרקעי והמערכות הצה"ליות הנוספות הדרושות להקמת שדה תעופה.
תשתיות צה"ליות
ביצוע תשתיות תת קרקעיות מסובכות ומורכבות עבור משרד הביטחון ובעיקר, הר שגיא, הר עיבל, הר שידרית, הר חריף, ענתות ומוצבי צה"ל בגולן.
מכרז אזורי ספיר בנגב
ביצוע מלא של כל המשק התת קרקעי לרבות מים, ניקוז, ביוב, תקשורת, חשמל ומתקן טיהור לשפכים עבור המנהל לבניה כפרית של משרד הבינוי והשיכון.
קו לחץ גבוה ותחנות שאיבה ים המלח- ערד
ביצוע קו לחץ גבוה- עד 150 אטמוספירות, צנרת ברזל בקוטר 400 מ"מ באורך של 50 ק"מ בהפרשי גובה של עד 800 מטר. העבודה בוצעה בחלקה בים המלח. ביצוע של שלוש תחנות שאיבה לרבות המיכון הנדרש. ביצוע דרכי גישה וכבישים בתנאים טופוגרפים קשים ביותר, מערד לים המלח ובתוך בריכות ים המלח.
תשתיות באזור התעשייה באר שבע- עמק שרה
ביצוע כל מערכות התשתית באזור התעשייה החדש של העיר לרבות מערכת אספקת מים, ביוב וניקוז. ביצוע של כל הכבישים באזור.
תשתיות העיר ימית
ביצוע כל התשתיות והמערכות התת קרקעיות של העיר ימית לרבות תחנת שאיבה ומפעלי טיהור, קווי מים ראשיים, מאגרי מים וחיבור הבתים לרשת המים. ביצוע רשת הביוב כולה לרבות תחנות שאיבה, קווים ראשיים, מאספים וכדומה. ביצוע מערכות טלוויזיה בכבלים בשלמותם, ביצוע מערכות חשמל תת קרקעיות בשלמותם לרבות חיבור לבתים.
סכרים על הירדן והסדרת הנחל
הסדרת נחל הירדן והטייתו, ביצוע סכרים גרביטציונים, עבודות עפר ואבן וביצוע הגנות על גדות הנחל. ביצוע עבודות מכניות הנדסיות, בהתמודדות עם מי תהום בתכנון של חברת תה"ל.
מפעל הסדרת מי הדן
הסדרת והובלת מי הדן, ביצוע סכרים, הגנות, חציות ומעברים תת קרקעיים והנחת צנרת לחץ ברז ואסבסט צמנט בקוטרים מ-600 מ"מ ועד 1,800 מ"מ ובאורך של 22 ק"מ לרבות עבודות מתחת למי תהום.